WerkwijzeΒΆ

Om slimmer te plannen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

  • Een heldere, bij uw bedrijf en klanten passende planningssystematiek.
  • Flexibele planningstools waarmee u gemakkelijk de consequenties van planningsbeslissingen kan doorrekenen, uitgedrukt in KPIs die voor uw bedrijf van belang zijn.

WellPlanned biedt consultancy om een geschikte planningssystematiek te bepalen. Deze systematiek begint met het gezamelijk in kaart brengen van

  • wensen van uw klanten en uzelf
  • KPIs
  • bottlenecks
  • eigenschappen van uw productieproces.

Op basis van deze vier stappen werkt WellPlanned samen met u een planningsproces uit zodat het planningsprobleem wordt opgedeeld in een aantal opeenvolgende planningstappen. Per stap wordt de relatie tussen de planningsbeslissingen en de KPIs gelegd om het effect van planningsbeslissingen te beoordelen

Hierna implementeert WellPlanned ieder van deze planningsstappen in de WellPlanned planningsomgeving, een door WellPlanned ontwikkeld computerprogramma om planningsproblemen op te lossen. Deze omgeving is heel flexibel zodat u, zodra de eerste planningsstap geimplementeerd is, de planningssoftware kan gaan gebruiken. Op basis van de gebruikswensen van de planners past WellPlanned de tool aan, en implementeert de volgende planningsstap. Door deze werkwijze krijgt u snel een beeld van de kracht van de planningsaanpak en -tools van WellPlanned. Planners kunnen zo sneller en slimmer plannen, waardoor de output toeneemt, meer klanten op tijd bediend worden, etc.

Omdat klantwensen en bedrijfsprocessen veranderen is het nodig de planningsystematiek en -tools af en toe aan te passen. Daarom werkt WellPlanned alleen met langdurige relaties, zodat WellPlanned op de hoogte kan blijven van uw veranderende wensen, en de planningsaanpak en -tools daarop kan aanpassen. Hierdoor kan uw bedrijf best-in-business blijven presteren.