ProductenΒΆ

WellPlanned ontwikkelt planningstools om op een gestructureerde en gemakkelijke manier de consequenties van planningsbeslissingen te bepalen. Deze tools hebben de volgende structuur:

  • Inlezen van orders en andere gegevens uit een database, excel file, of handmatige invoer
  • Per planningsstap, handmatige inplannen van de belangrijkste orders. Visuele informatie over de beslissingen in KPIs.
  • Per planningsstap, automatisch inplannen van de rest van de orders. Hiermee wordt verzekerd dat alle beperkingen, zoals leverdata, gewichtsconstraints, enzovoorts, niet geschonden worden.
  • Als nodig, aanpassen van beperkingen zoals productiecapaciteit, om afspraken met de klant te halen.
  • Vastleggen van de planning, zodat de planning aan de productie kan worden overgedragen.

Door deze aanpak kan een planner veel meer scenarios veel sneller analyseren dan met excel of papier. Hierdoor wordt de kwaliteit van de planningen substantieel beter, met als gevolg dat productie de planningen kan halen, de output toeneemt, en klanten beter bediend worden.

Hieronder staat een voorbeeld van een scherm met visuele feedback van de impact van beslissingen.